11 september 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Strategi för informationsförsörjning

Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har beslutat om en strategisk inriktning för hur systemet för Nationella Kvalitetsregister ska bidra till effektivare informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och Nationella Kvalitetsregister.

Strategin syftar bland annat till att minska den administrativa belastningen på hälso- och sjukvårdens medarbetare och att säkra informationsförsörjningen inom och mellan olika vårdgivare.

Den strategiska inriktningen ger förutsättningar för systemet för Nationella Kvalitetsregister att kontinuerligt och långsiktigt möta regionernas satsningar på strukturerad vårdinformation. Den ger också ökade förutsättningar för anslutning av informationsmängder till den nationella infrastrukturen, till exempel nationella tjänster som Journalen på nätet och Nationell patientöversikt.

Strategin tydliggör

Hur systemet för Nationella Kvalitetsregister ska bidra till att möta regioners satsningar på en effektivare informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och Nationella Kvalitetsregister.

  • En övergripande rollfördelning mellan ingående parter
  • Strategier och principer för det fortsatta arbetet.

Strategins syfte

  • Att säkra informationsförsörjningen inom och mellan olika vårdgivare och att minska den administrativa belastningen på hälso- och sjukvårdens medarbetare.
  • Att bidra till en sammanhållen, kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar utveckling, drift och förvaltning av IT, både på regional och nationell nivå.

Genomförandeprojekt

Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har fått i uppdrag att samordna genomförandeprojekt tillsammans med Nationella samverkansgruppen för strukturerad vårdinformation. Projekten ska tydliggöra hur processer för genomförande, samordning och ledning ska utformas. Arbetet inleds hösten 2020.

Genomförandeprojekteten kommer kontinuerligt att identifiera och utvärdera faktorer som bland annat effekter, kostnader, fortsatta utvecklingsbehov samt utmaningar och svårigheter.

Strategi för informationsförsörjning

Strategisk inriktning för hur systemet för Nationella Kvalitetsregister ska bidra till effektivare informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och Nationella Kvalitetsregister. (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!