14 september 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Webbinarium - Strategi för informationsförsörjning

Webbinarium om den strategiska inriktningen för hur systemet för Nationella Kvalitetsregister ska bidra till effektivare informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och Nationella Kvalitetsregister.

Rapportering av uppgifter till Nationella Kvalitetsregister sker idag inte på ett tillräckligt resurseffektivt och komplett sätt, trots flera initiativ och försök genom åren. Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har därför, genom en nyligen beslutad strategisk inriktning, gjort ett omtag i satsningarna för att effektivisera informationsförsörjningen mellan kvalitetsregister och vårdinformationssystemen.

Den strategiska inriktningen ger förutsättningar för systemet för Nationella Kvalitetsregister att kontinuerligt och långsiktigt möta regionernas satsningar på strukturerad vårdinformation.

Webbinarium om strategi för informationsförsörjning

Program

 • Välkommen
  Karin Göransson, Samordnare, Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister
 • Omtag och förnyad samverkan – den gemensamma vägen framåt
  Patrik Sundström, Programansvarig för ehälsa, SKR
 • Regionernas initiativ för effektivare informationsförsörjning
  Göran Karlström, Ordförande Objektägargruppen Kundgrupp Cosmic, Region Värmland
 • Vad händer nu? Hur omsätter vi strategin i praktiken?
  Björn Hultgren, Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister
 • Så bidrar Registercentrumorganisationen, RCO, i arbetet med strategin
  Arvid Widenlou Nordmark, Nationell registersamordnare inom cancer, Regionalt cancercentrum Norr
 • Frågor
  Petra Hasselqvist
 • Nästa steg och avslutning

Presentationer

Regionernas initiativ för effektivare informationsförsörjning, Göran Karlström (PDF, nytt fönster)

Vad händer nu? Hur omsätter vi strategin i praktiken? Björn Hultgren, (PDF, nytt fönster)

Så bidrar Registercentrumorganisationen, RCO, i arbetet med strategin, Arvid Widenlou Nordmark (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!