Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Forskning med kvalitetsregister

Forskning med kvalitetsregister.

Är du forskare och vill ha information om du hur du använder kvalitetsregisterdata i forskning? Här kan du ladda ner dokument och guider till stöd för ditt arbete.

Aktuellt

Konferensen "Kvalitetsregister för forskning" är framflyttad och äger rum den 5 maj 2021.

Stödfunktionen har deltagit i ett arbete i NordForsks regi som syftar till att möjliggöra användning av hälsodata i nordiska forskningsprojekt. Rapporten ”A vision of a Nordic secure digital infrastructure for health data: The Nordic Commons” färdigställdes i december 2019.
Stödfunktionen har framförallt bidragit med expertis kring juridiska förutsättningar för datadelning.

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!