22 februari 2018
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Forskning följer upp satsning på kvalitetsregister

Den femåriga satsningen på Nationella Kvalitetsregister under 2012–2016 följs upp genom bland annat följeforskning.

Tre aktörer följer upp satsningen i olika följeforskningsprojekt, där de reella effekterna för hälso- och sjukvården och omsorgen blir beslysta ur flera dimensioner. Projekten har olika fokus och kan förenklat beskrivas enligt följande:

  • Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare fokuserar på hur användning av kvalitetsregister påverkar vård och omsorg i praktiken och hur stöd och samspel för detta utvecklas mellan mikro-, meso- och makronivåer.
  • Uppsala universitet studerar de olika nivåerna med fokus på hur huvudmannanivån och den kliniska nivån stödjer användningen av kvalitetsregister i verksamheten.
  • Medical Management Centrum på Karolinska Institutet följer registrens och registercentrumorganisationernas utveckling longitudinellt och gör fördjupningsstudier i relation till målen i den nationella överenskommelsen samt patientmedverkan.

Återrapportering från följeforskarna vid Karolinska Institutet

I överenskommelsen om satsningen på Kvalitetsregister 2012-2016 ingick bland annat att arbetet skulle följas i ett oberoende forskningsprojekt. Forskargruppen vid Karolinska har nu gjort sin slutredovisning klar. Läs om de lärdomar som gjorts från en nationell satsning för ökad användning av de svenska Kvalitetsregistren för utveckling av hälso och sjukvården i Sverige.

Nationella Kvalitetsregistersatsningen 2012 - 2016 (PDF)

Publicerade artiklar från följeforskningen

Factors facilitating a national quality registry to aid clinical quality improvement: findings of a national survey
Ann Catrine Eldh, Lars Wallin, Mio Fredriksson, Sofie Vengberg, Ulrika Winblad, Christina Halford, Tobias Dahlström.
BMJ Open 2016, Volume 6, Issue 11


Depicting the interplay between organisational tiers in the use of a national quality registry to develop quality of care in Sweden
Ann Catrine Eldh, Mio Fredriksson, Sofie Vengberg, Christina Halford, Lars Wallin, Tobias Dahlström, Ulrika Winblad.
BMC Health Services Research 2015 15:519


Facilitators and barriers to applying a national quality registry for quality improvement in stroke care
Ann Catrine Eldh, Mio Fredriksson, Christina Halford, Lars Wallin, Tobias Dahlström, Sofie Vengberg, Ulrika Winblad.
BMC Health Services Research 2014 14:354


Local politico-administrative perspectives on quality improvement based on national registry data in Sweden: a qualitative study using the Consolidated Framework for Implementation Research
Mio FredrikssonEmail, Ann Catrine Eldh, Sofie Vengberg, Tobias Dahlström, Christina Halford, Lars Wallin, Ulrika Winblad.
Implementation Science 2014 9:189

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!