29 september 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Forskningskonferens 2016

Konferensen ägde rum 24 maj 2016. Här kan du ta del av de presentationer vi har fått tillåtelse att publicera.

9.30
Introduktion – Dagsläget för kvalitetsregisterforskningen i Sverige.
Jack Lysholm & Bertil Lindahl

9.45
Causal Mediation Analysis
Kosuke Imai, Princeton, USA

10.45
Minikurser – Workshops
Nybörjare inom registerforskning – de vanligaste fallgroparna
Johan Herlitz

Internationell samverkan – möjligheter och utmaningar, Kristina Lidén Mascher
Internationell samverkan – möjligheter och utmaningar, Tomas Jernberg

PROM i forskningen – är det något av värde?
Göran Garellick & Ola Rolfson

Nytt från patientregistret – kodningskvalitet, månadrapportering och registrering av akutmottagningsbesök
Anders Jacobsson, Socialstyrelsen

12.30
Kvalitetsregisterforskning – Vad kan vi lära av Danmark?
Mette Nørgaard, Aarhus Universitetssjukhus.

13.15
Pro – Con (Moderator Bertil Lindahl)
Observationsstudier baserat på kvalitetsregister kan användas för att jämföra olika behandlingar

- Pro, Stefan James
- Con, Johan Askling

Johan Askling handout

14.30
Hur ser forskningsfinansiärer på kvalitetsregisterforskning?

Erfarenheter från SSF:s satsning på kvalitetsregisterforskning
Kjell Asplund

Vetenskapsrådets syn på stöd till kvalitetsregisterforskning
Håkan Billig, Vetenskapsrådet

15.10
Framgångsrik forskningssamverkan med industrin – hur gjorde vi och vad krävs?

Perspektiv från Reumaregistret och från UCB
Sofia Ernestam & Britt Sundman Engberg

15.45
Registerforskning.se
Maria Nilsson, Vetenskapsrådet

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!