27 november 2019
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Forskningskonferens 2019

Sverige har fantastiska förutsättningar för registerbaserad forskning.
Men klarar dagens system och metoder att möta morgondagens utmaningar?

Den frågan och många andra ställdes på Registerforskning 2019 som genomfördes
den 6 november 2019.

Konferensen arrangerades av Vetenskapsrådet i samarbete med Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen, Biobank Sverige, Forte, Försäkringskassan, Riksarkivet och Nationella kvalitetsregister.

På den här sidan hittar du intervjuer från deltagare och alla presentationer som hölls under dagen.
Bland annat finns där "Hipstherstudien – den första randomiserade studien i ett ortopediskt kvalitetsregister" som registerhållare Michael Möller föredrog och "Att berätta en historia med hjälp av data" som Yulia Blomstedt, chef för registercentrum Norr, föreläste om.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!