3 december 2019
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Registrens certifieringsnivåer

Certifieringsnivåerna visar registrens utveckling och kan ge en helhetsbild av registrens förutsättningar. Certifieringsnivåerna – där nivå 1 är den högsta – är tänkta att ge en signal om åt vilket håll registerutvecklingen strävar.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!