11 februari 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Amputation och protes

Amputations- och protesregistret

Syftet med registret är att skapa en databas som möjliggör en objektiv utvärdering av faktorer som leder till amputation, registrering av amputationsnivå och protesförsörjning samt patientens situation före och efter amputation.

Indikationerna för amputation är principiellt relativt enhetliga i den svenska sjukvården men kan tillämpas mycket olika. Amputationsnivåerna, även på samma indikation, varierar mellan olika sjukhus på ett icke acceptabelt sätt. Djupare analys av detta har hittills inte varit möjlig.

Amputationsnivån har förändrats från proximal nivå till allt fler distala amputationer men stora lokala skillnader föreligger både nationellt och internationellt. Det finns endast ett fåtal lokala studier som beskriver protesförsörjning och rehabilitering. Riktlinjer saknas för optimal protesförsörjning och rehabilitering.

Registrets syfte kan sammanfattas under följande punkter:

  • Påvisa skillnader som förekommer i vården vid amputation, protesförsörjning och rehabilitering (indikationer, frekvens, behandlingsstrategi, amputationsnivå, läkningsnivå samt tillgänglighet för protesförsörjning och långsiktig patientnytta)
  • Ge underlag för kostnadsanalyser regionalt och nationellt.
  • Ge vägledning vid planering av behandling för en enskild patient, som hotas av amputation.
  • Ge underlag för att höja kvaliteten i vårdkedjan vid benamputation.
  • Ge underlag för utvärdering av protesanpassning och rehabilitering och av de komponenter som ingår i protesen.
  • Ge underlag för återkoppling och förbättringsarbete genom hela vårdkedjan.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Skåne

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Rörelseorganen

Certifieringsnivå: 3

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!