15 februari 2021
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Assisterad befruktning (Q-IVF)

Nationellt Kvalitetsregister för assisterad befruktning (Q‑IVF)

Infertilitet, eller ofrivillig barnlöshet, definieras som när graviditet uteblir trots regelbundna oskyddade samlag under ett års tid. Detta drabbar cirka 15 procent av populationen i fertil ålder.
Man räknar med att ungefär två tredjedelar av de som önskar bli gravida kan få barn efter utredning och behandling.

I benämningen ”fertilitetsbehandling” ingår flera olika medicinska tekniker, exempelvis insemination och provrörsbehandling – in vitro fertilisering (IVF).
Vid både insemination och IVF kan man behandlas med egna eller donerade könsceller (gameter). Behandling genom donation av ägg eller spermier är tillåten enligt svensk lagstiftning sedan 2003.

Sedan januari 2019 är det tillåtet att donera såväl ägg som spermier vid samma behandlingstillfälle,. Även donation av embryon är tillåtet.
Donation av gameter och embryon är nu tillåtet på såväl offentliga som privata kliniker i Sverige. Även behandling av ensamstående kvinnor med insemination eller IVF är tillåten.

Kvalitetsregistret omfattar identifierade data från samtliga IVF‑ och donatorinseminations-handlingar i Sverige oavsett om de lett till förlossning eller inte. Registret innehåller även information om partnern.

Syftet med registret är att följa behandlingsresultat och eventuella medicinska risker för såväl IVF-barnen som behandlade kvinnor och män. Det ska även ge deltagande enheter underlag för sitt utvecklings- och kvalitetsarbete. Registret utgör också en grund till vetenskapliga arbeten.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Västra Götaland

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Barn, obstetrik och gynekologi

Certifieringsnivå: 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!