Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Barncancer

Svenska Barncancerregistret

Registrets syfte är att främja utvecklingen av barnonkologisk behandling och kvalitetssäkringen av handläggning inom såväl vårdprogram, som kliniska studier och samarbeten med biologiska forskare. Detta sker genom registrering och uppföljning av barnonkologiska patienter.

Registret har påvisat successivt förbättrade behandlingsresultat av de flesta barnonkologiska diagnoser sedan början av registreringen genom att underlaget för gemensamma vårdprogram (behandlingsprotokoll) haft registrerade data som bas.

De viktigaste produkterna är behandlingsprotokoll, som också är behandlingsstudier för akut lymfatisk leukemi (ALL) och akut myeloisk leukemi (AML).

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Cancer

Certifieringsnivå: 3

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!