Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Barnfetma

Barnobesitasregister i Sverige (BORIS)

Cirka 20–25 procent av barn i tioårsåldern i Sverige är överviktiga och drygt tre procent lider av sjukdomen fetma.

Prognosen för överviktiga barn avseende hur många som blir normalviktiga som vuxna är dålig. För närvarande blir 80 procent av de barn som är överviktiga i åldersgruppen 6‑7 år överviktiga även när de når åldern 17‑19 år. Dessutom blir sambandet mellan fetma och olika typer av annan sjuklighet allt tydligare.

Det grundläggande syftet med registret är att långsiktigt följa behandlingen av barnfetma i landet. Med hjälp av ett nationellt kvalitetsregister kan vården lokalt kvalitetssäkras gentemot vården i Sverige totalt.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Barn, obstetrik och gynekologi

Certifieringsnivå: 3

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!