10 februari 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Behandlingar av hjärtrytmrubbningar

Nationellt Kvalitetsregister för kateterablation

Registret lagrar data från kateterbehandlingar (ablationer) mot hjärtrusningar i Sverige, producerar statistik, offentliggör en årlig sammanfattning av denna och  återför kvalitetsinriktad information till enskilda centrum. Data från registret används även i vetenskapligt syfte.

Med hjälp av elektrodkatetrar införda via blodkärl i ljumsken kan man behandla flera former av hjärtrytmrubbningar (arytmier). Ursprungligen behandlades bara regelbundna hjärtrusningar. För många av dessa är lyckandefrekvenserna idag över 90 procent. Komplikationer är sällsynta men varje år inträffar ett fåtal allvarliga problem.

Antalet svenska kateterbehandlingar har ökat till cirka 4 000 ingrepp årligen, till en kostnad av cirka 300 miljoner kronor. Flera tillstånd kan nu behandlas, bland annat vissa förmaksflimmer, som är den vanligaste arytmin och finns hos 1–2 procent av befolkningen.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Skåne

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Cirkulationsorganen

Certifieringsnivå: 3

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!