10 februari 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Beroendevård

Svenskt Beroenderegister (SBR)

SBR är ett nationellt kvalitetsregister för personer i behandling för skadligt bruk och beroende av alkohol, droger och läkemedel inom psykiatrisk sjukvård. Registrets syfte är att stödja utvecklingen av en bättre vård och hälsa för dessa patienter i Sverige.

SBR slogs 2015 samman med registret för patienter med läkemedelsassisterad rehabilitering för opiatberoende (LAROS). I samband med sammanslagningen har ett stort arbete gjorts för att skapa ett register med fördjupningsfrågor kring olika tillstånd och behandlingsmetoder, relevanta utfallsvariabler och ett mindre antal bakgrundsvariabler.

Det nya registret är väl förankrat i verksamheterna, i professionen och bland patientrepresentanter genom styrgrupp, användare och ett etablerat samarbete med svensk förening för beroendemedicin. SBR:s styrgrupp består av verksamhetschefer och andra ledningspersoner på psykiatriska och specialiserade beroendekliniker i olika delar av landet samt två brukarrepresentanter.

De variabler som registreras kring utredning och behandling samstämmer med de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. SBR anges också i riktlinjerna som datakälla för en stor andel av de indikatorer som tagits fram för att utvärdera riktlinjerna.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Stockholm

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Psykiatri

Certifieringsnivå: 3

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!