18 februari 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Bipolär sjukdom

Nationellt Kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom (BipoläR)

Bipolär affektiv sjukdom (manodepressiv sjukdom) har en livstidsprevalens mellan 0,5–1,5 procent beroende på definition. Översjukligheten och överdödligheten är mycket hög, även i somatiska sjukdomar. Risken att dö i självmord är 15–20 gånger högre än i normalbefolkningen.

Litium är en effektiv förebyggande behandling med väldokumenterad antisuicidal effekt. Trots det ses en stor regional variation av litiumförskrivningen (SoS 1997:8), varför man kan anta att vården av bipolära patienter, nationellt sett, inte är optimal.

Syftet med registret är att skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling, utvärdering och forskning rörande till exempel långtidseffekter av medicinska interventioner.

Centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA-myndighet):
Västra Götalandsregionen

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Psykiatri

Certifieringsnivå: 3

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!