10 februari 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Blödarsjuka

Svenska Hemofiliregistret

Blödarsjuka är ett samlingsnamn för sjukdomar som manifesterar sig i form av ökad blödningsbenägenhet. Dessa sjukdomar är vanligen ärftliga och de vanligaste är hemofili A, B och Von Willebrands sjukdom.

Dessa sjukdomar förekommer i tre olika svårighetsgrader: svår form, medelsvår (moderat) form eller mild form. I sin svåra form upptäcks sjukdomarna vanligen under de första två levnadsåren och föranleder förebyggande behandling med så kallade koagulationsfaktorkoncentrat, läkemedel som ges som intravenösa injektioner två till fyra gånger per vecka. Behandlingen och läkemedelskostnaden i Sverige är totalt cirka 750 miljoner kronor per år för behandling av cirka 400 patienter.

Syftet med registret är att få en bra uppföljning av denna begränsade patientgrupp som erhåller en kostsam behandling. De viktigaste måtten vid utvärdering av behandling är förekomsten av blödningar per år, och ledskador, vilket är seneffekten av tidigare ledblödningar. Dessa mäts funktionellt med så kallade ledscore, vilket är en fysikalisk undersökning som utförs av sjukgymnast.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Övriga områden

Certifieringsnivå: 3

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!