Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Blodcancer

Blodcancerregistret

Blodcancerpatienter utgör sammantaget en stor grupp cancerpatienter. Näst lungcancer är blodcancer den vanligaste orsaken till cancerdöd i Sverige.

De flesta diagnoser som ingår i blodcancerregistret medför mycket stora kostnader, såväl avseende patientlidande, behandlingskostnader, sjukvårdsbehov, som förkortad livslängd. Det är således mycket angeläget att skapa populationsbaserat kunskapsunderlag för att förbättra handläggningen, och värdera och analysera skillnader i handläggningen i olika regioner.

Registrets syfte är att utgöra ett instrument för förbättring av kvalitet i diagnostik, vård och behandling av patienter med maligna blodsjukdomar. Blodcancerregistret består av flera kvalitetsregister.

  • Akut lymfatisk leukemi (ALL)
  • Akut myeloisk leukemi (AML) inkl akut oklassificerad leukemi (AUL)
  • Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
  • Kronisk myeloisk leukemi (KML)
  • Lymfom
  • Myelodysplastiskt syndrom (MDS)
  • Myelom
  • Myeloproliferativa sjukdomar (MPD)

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Skåne

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Cancer

Certifieringsnivå: 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!