Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Cancer i bukspottskörteln

Nationellt Register för Cancer i Pankreas och Periampullärt

Cirka 1 500 personer drabbas av cancer i pankreas (bukspottskörteln) och det periampullära området varje år i Sverige, men endast 20-25 procent av dem blir föremål för kurativt syftande kirurgi (tumörresektion).

För den opererade gruppen patienter med cancer i bukspottskörteln är överlevnaden cirka
27 månader. 5-års överlevnaden är högst 20 procent vid högspecialiserade centrum.
Den stora gruppen som inte är tillgänglig för resektion är i behov av flera olika palliativa åtgärder.

Under de senaste åren har omhändertagandet centraliserats till de sex universitetssjukhusen. Detta, tillsammans med ett multi-diciplinärt omhändertagande, torde ge ett mer likartat omhändertagande av hög kvalitet för hela patientgruppen i ett nationellt perspektiv.

Registret ska kartlägga den diagnostiska processen, behandling och resultat för patienter med tumör i pankreas och i det periampullära området. Det ska också fungera som ett stöd för lokalt förbättringsarbete och beskriva utvecklingen avseende utredning, behandling och behandlingskomplikationer för den aktuella tumörgruppen.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Regionstyrelsen Region Östergötland

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Cancer

Certifieringsnivå: 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!