Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Cancer i matstrupe och magsäck

Nationellt kvalitetsregister för Esofagus och Ventrikelcancer (NREV)

Esofagus- och ventrikelcancer räknas till de mer högmaligna tumörerna i mag- och tarmkanalen. Sväljningsbesvär, viktnedgång, anemi och dålig livskvalitet är vanligt förekommande. Kurativt syftande behandling omfattar vanligen kirurgi med onkologisk tilläggsbehandling.

Beroende på hur avancerat tumörstadium är vid diagnostillfället, kan uppskattningsvis hälften av de som insjuknar erbjudas kurativt syftande behandling, och resten palliativ behandling. Utredning sker på olika sjukhusnivåer, medan den högspecialiserade vården på universitetssjukhus står för behandlingen av de mest komplexa fallen.

Registrets övergripande mål är att ge en samlad bild av utredning, behandling, och uppföljning av dessa tumörformer i Sverige, samt att producera ett underlag för lokala, regionala och nationella förbättringar.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Skåne

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Cancer

Certifieringsnivå: 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!