17 februari 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Cerebral pares, CP

Uppföljningsprogram för barn med CP (CPUP)

Cerebral pares (CP) är den vanligaste orsaken till fysisk funktionsnedsättning hos barn. Cirka en av 400 drabbas.

Barn med CP har en hög risk att utveckla kontraktur (muskelstelhet), höftluxation (höft går ur led) och skolios (sidokrökt ryggrad). Detta är tillstånd som ofta medför svår smärta, nedsatt funktion och nedsatt välbefinnande. När väl kontraktur, luxation eller skolios har uppstått är det mycket svårbehandlat.

Syftet med CPUP är att genom fortlöpande registrering under hela uppväxttiden förhindra uppkomst av höftluxation och svår kontraktur hos barn och ungdomar med CP, samt att följa prevalensen och utvärdera olika behandlingsmetoder.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Skåne

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Barn, obstetrik och gynekologi

Certifieringsnivå: 1

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!