Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Demens med beteende­mässiga och psykiska symptom

Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)

Demens är en av de stora folksjukdomarna och i Sverige finns idag cirka 150 000 individer med demenssjukdom. 

Förutom nedsättningar av kognitiva funktioner så som minne, orienteringsförmåga, språklig förmåga och tankeförmåga, vilka kännetecknar demenssjukdom, förekommer även beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD). BPSD beskrivs dels som förändrade beteenden som är belastande för omgivningen (t.ex. aggressivitet, rop, vandringsbeteende), dels som psykiska symtom som är belastande för individen (t.ex. ångest, depression och hallucinationer).

BPSD är en av de vanligaste anledningarna till att individen är i behov av ett särskilt boende och det är även ett skäl till läkemedelsförskrivning och polyfarmaci.

Syftet med BPSD-registret är att kvalitetssäkra omvårdnaden av personer med demenssjukdom och att uppnå ett likvärdigt omhändertagande av denna patientkategori över hela landet. Registret har en tydlig struktur som bygger på kartläggning av frekvens och allvarlighetsgrad av BPSD, kartläggning av aktuell läkemedelsbehandling samt tänkbara orsaker till BPSD. Grundat på denna kartläggning skapas en multiprofessionell plan/intervention för att minska förekomst och allvarlighetsgrad av BPSD.

Att arbeta med BPSD-registret kan bidra till;

  • Ökad livskvalitet för personen med demenssjukdom
  • Implementering av de Nationella Riktlinjerna
  • Personcentrerad vård
  • Utveckling av teamarbete
  • Kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Skåne

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Övriga områden

Certifieringsnivå: 3

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!