12 januari 2021
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Demenssjukdomar

Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar (SveDem)

Demenssjukdomar drabbar allt fler i Sverige i takt med att befolkningen blir allt äldre.
I Sverige beräknar man att det nu finns cirka 150 000 individer med olika grad av demenssjukdomar, varav två tredjedelar med Alzheimers sjukdom.

Trots att demenssjukdomar drabbar många personer finns fortfarande stor osäkerhet, eftersom inte alla misstänkta fall blir utredda. Det finns inga rikstäckande data över utredning, behandling och uppföljning av patienter med demenssjukdomar.

Syftet med registret är att förbättra kvaliteten av demensvården i Sverige genom att samla in data för att kunna följa patientpopulationer, diagnoser och behandling vid demenssjukdom genom hela vårdkedjan.
Målet är en likvärdig, optimerad behandling av patienter med demenssjukdomar.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhusets styrelse

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Nervsystemet

Certifieringsnivå: 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!