30 november 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Diabetes

Nationella Diabetesregistret (NDR och NDR-Barn), Barndiabetesregistret (SWEDIABKIDS)

Nationella Diabetesregistret, är ett rikstäckande nationellt kvalitetsregister som från och med 2008 inkluderar all diabetes, vuxna via NDR och barn och ungdomar via SWEDIABKIDS.

Diabetes är en sjukdom som uppvisar en närmast epidemisk utveckling i världen och beräknas kräva cirka 10 procent av de samlade vårdkostnaderna. Sverige har en mycket hög insjuknandefrekvens av diabetes under barn - och ungdomsåren då cirka 800 barn och ungdomar insjuknar årligen i diabetes.

En god diabetesvård för vuxna och barn är kostnadseffektiv och motverkar långsiktigt utvecklingen av komplikationer. Diabeteskomplikationer kan noteras redan under barnaåren. NDR startades 1996 och Swediabkids startade 2000 och används för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet.

Kännedom om patienternas diabetesresultat under barn- och ungdomsåren är viktig för huruvuvida de som vuxna utvecklar behandlingskrävande komplikationer.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västra Götalandsregionen

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Endokrina organen

Certifieringsnivå: 1

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!