Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Endovaskulär behandling av stroke

Endovaskulär behandling av stroke (EVAS-registret)

Stroke är den sjukdom som idag har störst andel patienter med bestående funktionsnedsättning. Snabb behandling är avgörande för att minska denna andel. Idag kan strokepatienter genomgå propplösande behandling inom 4,5 timmar efter insjuknandet, men efter detta tidsfönster kan patienterna endast behandlas med så kallad endovaskulär teknik, det vill säga att man avlägsnar blodproppen mekaniskt.

Registret kommer att samla in data om alla patienter som genomgår endovaskulär behandling i Sverige för att utvärdera hur stor patientandelen är i vilken det är möjligt att avlägsna blodproppen mekaniskt, och hur många behandlade patienter som klarar sitt dagliga liv utan hjälp, 3 månader samt 1 och 2 år efter behandlingen. EVAS-registret kommer att samla in data kring den endovaskulära behandlingen och data angående patientens funktionella status upp till 2 år efter behandlingen.  Utöver patientuppgifter kommer registret även att samla in data kring själva proceduren. Tillsammans kan detta förhoppningsvis ge svar på vilka patientgrupper som har mest nytta av den här typen av behandling.

Syftet är att samla in data om patientens akuta insjuknande i stroke, endovaskulära behandling och rehabilitering. Registret avser att öka kunskaperna om den endovaskulära behandlingen med specifika data om själva proceduren, de omedelbara resultaten av densamma samt om eventuella komplikationer. Det blir viktigt för att bättre kunna bedöma på vilket sätt och vilken takt den endovaskulära behandlingen skall kunna expandera och erbjudas en större andel av befolkningen.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Nervsystemet

Certifieringsnivå: 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!