17 februari 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Förmaksflimmer

Nationellt Kvalitetsregister för Atrialt flimmer (AuriculA)

Förmaksflimmer (FF) är den vanligaste förekommande arytmin i Sverige, och finns hos cirka 300 000 personer.

Utvecklingen av behandlingsmetoder har varit mycket snabb under senare år. Fortfarande finns dock stora regionala skillnader och kvaliteten på behandling av patienter med förmaksflimmer kan förbättras och bli mera jämlik.

Registret erbjuder värdefull hjälp för att säkerställa att patienter med förmaksflimmer får optimal vård.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Uppsala

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Cirkulationsorganen

Certifieringsnivå: 3

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!