25 september 2019
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Graviditet

Graviditetsregistret

Graviditetsregistret är en sammanslagning av de tre tidigare registren för mödrahälsovård, fosterdiagnostik och förlossning.

Syftet med registret är att förbättra hälsan för gravida kvinnor och deras barn, och att säkerställa samma höga kvalitet inom vårdkedjan oavsett var man bor i landet. Förbättringsarbetet ska bli enklare och man ska snabbare få återkoppling på hur vården fungerar. Registret ska också förbättra kvaliteten för att forska och utveckla vården för gravida.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Barn, obstetrik och gynekologi

Certifieringsnivå: 1

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!