Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Gynekologiska operationer

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop)

Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi är en organisation för sex självständiga register. Registret täcker den större gynekologiska kirurgin och inkluderar hysterektomier, adnex-, inkontinens- prolaps- och tumörkirurgi samt endoskopisk kirurgi. Gynekologernas specialistförening (SFOG) stöder och deltar aktivt i arbetet med registret.

Syftet med registret är att ge klinikerna ett kostnadseffektivt verktyg för att kontinuerligt kunna följa sitt kvalitetsarbete, både över tid och gentemot andra kliniker.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västerbottens läns landsting

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Barn, obstetrik och gynekologi

Certifieringsnivå: 1

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!