Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Gynekologisk cancer

Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk Cancer

Syftet med registret är att samla information om vårdprocessen, till exempel hur diagnos och utredning sker, var patienten behandlas, om vårdprogram finns och följs, om väntetider ändras, om central bedömning eller behandlingsplanering utförs, och utfall, till exempel operationsresultat, överlevnad och dödsorsak.

Centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA): Regionstyrelsen Västra Götalandsregionen

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Cancer

Certifieringsnivå: 3

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!