Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Hepatit

Kvalitetsregistret InfCare Hepatit

Registret vill skapa en god och jämlik vård för patienterna oavsett smittväg och
vårdgivare. Det sker genom att identifiera problem och hitta förbättringspotentialer.

Syftet med registret är att:

  • Förbättra behandlingsresultatet för patienter med hepatit B och C
  • Verka för att riktilinjerna vid behandling också används utanför universitetsklinikerna
  • Främja patientsäkerheten genom att bevaka patientens behandling, symtom, sjukdomsförlopp och biverkningar från läkemedel
  • Utvärdera resultaten av behandlingen genom vårdnära kontinuerlig behandlingsforskning
  • Ta fram riktlinjer för behandling genom den internationellt ledande medicinska forskning som utgår från InfcareHepatit data
  • Bevaka att patienter får en jämställd tillgång till de nya behandlingsmöjligheterna oberoende av kön, geografisk vistelseort och smittväg

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Senaste årsrapport, variabellistor, patientinformation etc. hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Infektion

Certifieringsnivå: 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!