Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

HIV

Kvalitetsregistret InfCareHIV

Syftet med registret är att skapa en god och jämlik vård för patienterna oavsett smittväg och vårdgivare. Detta sker genom att identifiera problem och finna förbättringspotentialer.

Registrets syfte är att fungera som;

  • kliniskt beslutsstöd i vården med grafisk framställning av data som används i varje möte med patienten
  • kvalitetsregister
  • konsultationsmöjlighet

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Senaste årsrapport, variabellistor, patientinformation etc. hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Infektion

Certifieringsnivå: 1

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!