31 augusti 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Hjärt-kärlsjukdom

Nationellt register för hjärtintensivvård, kranskärlsröntgen, PCI, hjärtkirurgi och sekundärprevention (SWEDEHEART)

Akut hjärtinfarkt är den enskilt vanligaste dödsorsaken hos såväl män (16 procent) som kvinnor (11 procent). Akut hjärtkärlsjukdom är den vanligaste orsaken till sjukhusvård och utgör cirka 16 procent av sjukhusvården. Årligen vårdas cirka 60 000 patienter för akut kranskärlssjukdom, vilket konsumerar 570 000 vårddagar till en kostnad av 2 miljarder kronor. Dessutom tillkommer kostnader på 5,2 miljarder för läkemedel och 8000 hjärtoperationer och ca 20 000 PCI-ingrepp.

Syftet med registret är att stödja kontinuerligt förbättringsarbete av akut kranskärlssjukdom och hjärtinterventioner på alla deltagande enheter. Det långsiktiga målet är att bidra till en minskad dödlighet och sjuklighet hos patienterna och att öka kostnadseffektiviteten i vården.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Landstinget i Uppsala län

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Cirkulationsorganen

Certifieringsnivå: 1

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!