Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Hjärtstopp

Svenska Hjärt- och lungräddningsregistret

Kvalitetsregistret kartlägger verksamheten kring hjärtstopp på och utanför sjukhus. Varje år dör 15 000 människor på grund av hjärtstopp. Av dessa avlider 1 av 3 på sjukhus.

Patienten är för sin överlevnad beroende av att personal eller livräddare på platsen omedelbart kan starta livräddande behandling. Målsättningen är att belysa faktorer av betydelse för överlevnad samt hur dessa, respektive överlevnaden, förändras över tid. Registret visar att i Sverige räddas en person till livet var sjätte timme tack vare
hjärt-lungräddning.

Registret tillhandahåller ett verktyg för direktåterkoppling av data till verksamheterna. Verktyget, som kallas HLR LIVE, möjliggör regionala och nationella jämförelser för hjärtstopp på och utanför sjukhus.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västra Götalandsregionen

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Cirkulationsorganen

Certifieringsnivå: 1

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!