Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Hjärtsvikt

RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktsregister)

Hjärtsvikt är i nuläget den enskilt största diagnosen vid Sveriges medicinkliniker. Enligt studier är den direkta sjukvårdskostnaden drygt tre miljarder årligen, vilket motsvarar cirka två procent av hela hälso- och sjukvårdsbudgeten.

Syftet med registret är att förbättra handläggningen av patienter med kronisk hjärtsvikt. Ett mål är att 90 procent av patienterna diagnostiseras och behandlas enligt nationella riktlinjer.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Landstinget Östergötland

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Cirkulationsorganen

Certifieringsnivå: 3

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!