19 augusti 2019
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Höftfraktur

Nationellt kvalitetsregister för höftfrakturpatienter och deras behandling (RIKSHÖFT)

Vården av patienter med höftfraktur inklusive deras rehabilitering kostar 2,3 miljarder årligen i Sverige. Risken vid 50 års ålder att få en höftfraktur under resterande livstid är 23 procent för kvinnor och 11 procent för män. Registreringen av patienter med höftfraktur syftar till att redovisa resultatmått för att jämföra och skapa en jämn och hög vårdkvalitet i landet.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Skåne

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Rörelseorganen

Certifieringsnivå: 1

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!