Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Huvud- och halscancer

Svensk kvalitetsregister för huvud- och halscancer

Huvud- och halscancerregistret innefattar cancer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa, bihålor och spottkörtlar. Att tumörerna finns på olika lokaler i vårt område och att det inom varje lokal finns undergrupper gör att behovet av ett nationellt täckande register är stort. Registret täcker in både kirurgisk och onkologisk behandling.

Syftet är att öka kunskapen om huvud- och halscancer och peka på eventuella svagheter i utredning och behandling. Registret ska vara hypotesgenererande och stimulera FoU inom området. Registret syftar också till jämförelser nationellt och internationellt avseende behandling och resultat.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Regionstyrelsen Västra Götalandsregionen

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Cancer

Certifieringsnivå: 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!