10 februari 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Hypofyssjukdomar

Svenska Hypofysregistret

Hypofystumörer är oftast godartade, men kan orsaka svåra hormonrubbningar och på grund av sin utbredning ge allvarlig synpåverkan. Patienterna är ofta i arbetsför ålder och kräver livslång uppföljning avseende risk för återfall samt kontroll av hormonbrister och hormonsubstitution.
Då hypofystumörer är relativt ovanliga är det angeläget att samla dessa i ett nationellt register.

Syftet med registret är att;

  • ​Säkerställa att samtliga patienter med hypofystumörer i landets sex sjukvårdsregioner erhåller en likvärdig behandling och uppföljning
  • Utvärdera given behandling
  • Utvärdera patientens livskvalitet och arbetsförmåga
  • Ge möjlighet att utvärdera egna resultat

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset.

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Endokrina organen

Certifieringsnivå: 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!