Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Inflammatoriska tarm­sjukdomar

Nationellt register för inflammatorisk tarmsjukdom (SWIBREG)

Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD), främst ulcerös kolit och Crohns sjukdom, kräver ofta omfattande medicinsk och kirurgisk behandling.

Det nationella registret för inflammatoriska tarmsjukdomar, Swibreg, arbetar för att förbättra hälsan hos alla patienter med inflammatorisk tarmsjukdom i Sverige och öka kunskapen om sjukdomarna och deras förlopp. Eftersom det inte finns någon botande behandling, är löpande registrering av vården nödvändig för kvalitetssäkring.

En del i förbättringen av vården är att ge både direkt och årlig återkoppling av behandlingsresultat till vårdgivarna som utgörs av barnläkare, gastroenterologer och kolorektalkirurger.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Östergötland

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Mage och tarm

Certifieringsnivå: 3

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!