Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Intensivvård

Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

Intensivvård är högteknologisk, dyr och under snabb utveckling. Den har också en inneboende hög mortalitet eftersom man vårdar de sjukaste patienterna inom sjukvården.

Syftet med registret är att följa och höja kvaliteten på svensk intensivvård inom utvalda kontinuerligt uppföljda områden. Svenska intensivvårdsregistret ska dessutom främja metodutveckling och forskning inom intensivvården, framför allt inom epidemiologi, men även andra riktade områden.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Landstinget i Värmland

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Akut, anestesi och intensivvård

Certifieringsnivå: 1

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!