Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Internetbaserad psykologisk behandling

Svenska internetbehandlingsregistret (SibeR)

Internetbehandlingsregistret är ett nationellt register för internetbaserad psykologisk behandling i hälso- och sjukvården.

De tillstånd som idag behandlas är depression, paniksyndrom och social fobi. Dessa tre tillstånd har en ettårsprevalens på totalt närmare 20 procent och leder till stort lidande, ekonomisk börda och förtida död.

Internetbehandling med KBT har studerats av flera svenska forskargrupper sedan cirka tio år, och visat sig vara effektivt för en en rad olika tillstånd som huvudvärk, tinnitus, social fobi, depression, paniksyndrom, IBS och hälsoångest.

Syftet med Internetbehandlingsregistret är att anslutna verksamheter ska få stöd i kvalitetsutveckling och att ett kvalitetssystem (mätning av patientrapporterat utfall och ledtider, automatiserade larmsystem etc.) kan bli en gemensam nyttighet.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Styrelsen för Stockholms läns Sjukvårdsområde

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Psykiatri

Certifieringsnivå: 3

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!