Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Karies och parodontit

Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit (SKaPa)

De orala sjukdomarna karies och parodontit är folksjukdomar. Begränsade resurser inom allmäntandvården ägnas åt att utvärdera, utveckla och förbättra befintliga vårdmetoder.

Arbete med nationella riktlinjer för dessa sjukdomar pågår i Socialstyrelsens regi. Nationella data för uppföljning saknas. Sjukdomarna registreras och behandlas samtidigt vid besök i tandvården. Förebyggande behandling sammanfaller och tandförlust behandlas likartat, oberoende av orsak, varför båda sjukdomarna ryms i ett gemensamt register.

Syftet med registret är att förbättra och utveckla kvalitet och behandlingsresultat i tandvården avseende tandsjukdomarna karies och parodontit, samt att bidra till verksamhetsutveckling och stödja vidareutvecklingen av nationella riktlinjer. Såväl profylaktiska som reparativa metoder ska utvärderas och jämföras.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Landstinget i Värmland

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Tandvård

Certifieringsnivå: 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!