1 december 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Knäprotes

Svenska knäprotesregistret

År 1975 startade Svensk ortopedisk förening ett register i Sverige för denna typ av kirurgi som då var ny och spred sig snabbt med en bred flora av implantat.

Syftet med registret är att samla, analysera och återföra information som kunde varna för bristfällig teknik och implantat, stimulera kliniker och kirurger till att förbättra sina rutiner, redovisa eventuella regionala skillnader i behov, behandling med mera.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Skåne

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Rörelseorganen

Certifieringsnivå: 1

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!