Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Lever- och gallcancer

Svenska registret för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar (SweLiv)

Prognosen för de flera tusen som får cancer i lever, gallblåsa eller gallvägar varje år, är oftast dålig, och bara en mindre andel har primär malignitet i dessa organ.

Registrets syfte är att vara ett rikstäckande populationsbaserat register för patienter med primära tumörer i lever, gallblåsa och gallvägar samt att registrera kolorektala levermetastaser som bedöms vara betjänta av kirurgisk eller ablativ åtgärd. I evalueringen kan denna registrering integreras med det nationella kolorektalcancerregistret.

Registret ska innefatta, såväl kurativt som palliativt syftande behandlingsåtgärder, komplikationer i samband med resektionskirurgi, överlevnad samt orsaker till utebliven behandling.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Regionalt cancercentrum väst

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Cancer

Certifieringsnivå: 3

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!