11 februari 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Livmoderhalscancer

Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention

Idag finns mycket effektiva verktyg för förebyggande varför sjukdomen i princip borde kunna elimineras, men fortfarande uppstår cirka 450 fall av cervixcancer årligen i Sverige.

I Sverige hålls incidensen nere på en låg nivå genom organiserad screening med cellprov, som ger ett mycket högt skydd mot sjukdomen och är därför en av de mest framgångsrika screeningverksamheterna. Det finns också förebyggande vaccin mot det virus som orsakar sjukdomen, Humant Papillomvirus (HPV), och HPV-test av cellprov kan också användas i screeningprogrammet.

Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention är en sammanslagning av två befintliga kvalitetsregister med lång erfarenhet och hög kompetens. Registrets analysdatabas har idag 100 procent nationell täckning av data kring inbjudningar, cellprover och vävnadsprover från cervix. Registret har också ett processregister med i realtid åtkomliga data från vårdkedjans alla steg. Detta täcker idag täcker 40 procent av den kvinnliga befolkningen i Sverige, och planeras att byggas ut nationellt för kvalitetsutveckling och stöd för vårdprocesserna.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Cancer

Certifieringsnivå: 1

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!