9 september 2019
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister för
Läpp- käk- och gomspalt (LKG)

Läpp- käk- och gomspalt är den vanligaste medfödda missbildningen i ansiktet. LKG förekommer hos 1,8 av 1000 födda barn.

Beroende på spaltens omfattning kan LKG påverka flera strukturer och funktioner i olika grad, till exempel ätande, örats funktion, hörseln, ljudande, tal, utveckling av ansiktstillväxten, tänder/bett och utseende.

Spalten opereras för att ge så goda förutsättningar för normal utveckling som möjligt. Många barn behöver även tandreglering och ibland behövs flera operationer. Om det finns en spalt i gommen kan talträning hos logoped behövas.

Modern behandling av LKG är en långsiktig behandling, där slutresultatet kan ses först när barnet är färdigvuxet i senare delen av tonåren. Syftet med LKG-registet är att genom fortlöpande utvärdering av behandlingsresultaten säkerställa en likvärdig behandling för barn och ungdomar födda med LKG.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Skåne

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Barn, obstetrik och gynekologi

Certifieringsnivå: 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!