Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Neurologiska sjukdomar

Svenska neuroregister är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att göra den neurologiska sjukvården likvärdig och högkvalitativ samt att säkerställa att behandlingsriktlinjer följs.

Svenska neuroregister finns representerad i samtliga regioner och på alla sjukhus där neurologisk vård bedrivs och blir en nationell bas för den neurologiska forskningen.

Registret består av tio delregister:

  • Epilepsi (certifieringsnivå 3)
  • Hydrocefalus (certifieringsnivå 3)
  • Inflammatorisk polyneuropati (certifieringsnivå 3)
  • Motorneuronsjukdom (certifieringsnivå 3)
  • Multipel skleros (certifieringsnivå 1)
  • Myastenis gravis (certifieringsnivå 3)
  • Narkolepsi (certifieringsnivå 3)
  • Neuromuskulära sjukdomar NMIS (certifieringsnivå 3)
  • Parkinsons sjukdom (certifieringsnivå 3)
  • Svår neurovaskulär huvudvärk (certifieringsnivå 3)

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Nervsystemet

Certifieringsnivå: 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!