Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Njurcancer

Nationella njurcancerregistret

Njurcancer  är den vanligaste cancerformen (mer är 85 procent) i njure och uppstår i njurens bark. Andra tumörer i njuren är njurbäckencancer, mer sällsynta tumörformer samt metastaser. I Sverige diagnostiseras nästan 1000 fall per år och varje år dör cirka 600 personer i sjukdomen.

Det övergripande syftet med njurcancerregistret är att varje njurcancerpatient ska få rätt behandling och rätt diagnosik. Således är syftet att skapa en enhetlig god handläggning och behandling av njurcancerpatienter inom hela landet. Med god handläggning och behandling menas adekvat utredning som ger information om utbredning och eventuell metastasering, adekvat terapi för bästa tumörkontroll och minsta möjliga nackdelar, lika möjlighet till behandling av metastasering och en standardiserad uppföljning.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhusets styrelse, Stockholms läns landsting

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Cancer

Certifieringsnivå: 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!