Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Njursjukdom hos barn

Svenska Barnnjurregistret

Barn med kronisk sjukdom utgör de flesta och mest resurskrävande patienterna inom barnsjukvården. De kroniska sjukdomarna kan leda till funktionshinder och sänkt livskvalitet.

Vård och behandling av dessa barn och ungdomar är mycket resurs- och kostnadskrävande och det är därför angeläget att utveckla bättre möjligheter för uppföljning och utvärdering med hjälp av ett webbaserat register.

Registrets syfte är att registrera och följa upp barn med specifika njursjukdomar för att finna etiologiska samband och prognostiska faktorer, utvärdera behandlingsrutiner och effekter samt biverkningar i syfte att ge optimal hälsa och livskvalite till varje barn oavsett var man bor i landet.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Östergötland

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Barn, obstetrik och gynekologi

Certifieringsnivå: 3

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!