17 september 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Operationer vid fetma

Scandinavian Obesity Surgery Register (SOReg)

Obesitaskirurgi är sedan flera år en etablerad behandling för svår fetma.

Efter en mycket snabb ökning av antalet operationer under 2000-talet har nu antalet operationer stabiliserats kring 5 000 om året. Under de drygt 10 år som registret funnits har en teknikutveckling skett, så nu görs nästan all kirurgi med titthålsteknik.

Registret innehåller uppgifter om BMI, olika sjukdomar som har samband med övervikt, patientrapporterad livskvalitet, både innan operationen samt vid uppföljningar efter
1, 2, 5 och 10 år.
Vidare registreras operationstyp, komplikationer efter kirurgin och viktnedgång.

Registret innehåller uppgifter om över 75 000 operationer. Kvalitén på uppgifterna granskas kontinuerligt med slumpvisa jämförelser mellan journalens uppgifter och registrets.

Registrets viktigaste syfte är att utvecklingen av obesitaskirurgi ska ske med hög kvalitet och i effektiva former. Registrets utformning syftar även till att ge ny kunskap genom forskning kring överviktssjukdomen och dess behandling

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Örebro län

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Mage och tarm

Certifieringsnivå: 1

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!