Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Öron-, näs- och hals­sjukvård

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård (ÖNH)

Öron-, näs- och halsspecialitetens (ÖNH) kvalitetsarbete på nationell nivå inleddes 1994. Registret består av nio olika delregister. Dessa är:

  • Nationellt kvalitetsregister hörselrehabilitering
  • Registret för grav hörselnedsättning vuxna
  • Registret för hörselnedsättning hos barn
  • Kvalitetsregistret för rör i trumhinnan
  • Registret för myringo- och ossikuloplastik
  • Registret för otoskleroskirurgi
  • Registret för röstförbättrande stämbandskirurgi
  • Septumplastikregistret
  • Tonsilloperationsregistret

Syftet med all registrering är att kontinuerligt mäta kvalitetsindikatorer inom ett stort område av vår verksamhet och att bedriva ett fortlöpande förbättringsarbete baserat på registerdata. Effekter av förbättringsinsatser kan också följas i registren.

Registret drivs på uppdrag av Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud och Halskirurgi.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Senaste årsrapporten hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Övriga områden

Certifieringsnivå: 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!