Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Ortopedi barn

Svenskt Pediatriskt Ortopediskt Qvalitetsregister (SPOQ)

Det barnortopediska perspektivet skiljer sig kraftigt från det i vuxen ålder.
Dels på grund av att barns ortopediska åkommor är helt andra än de vuxnas, dels att fortsatt tillväxt påverkar skelettets/ledernas utformning vilket kan medföra resttillstånd.

Barnortopedi utgör grunden för vuxenortopedi. Registret omfattar de fem vanligaste åkommorna inom barnortopedin: höftåkommor (medfödd höftinstabilitet, Perthes sjukdom samt glidning i höftkulans tillväxtzon), medfödd klumpfot samt knäskador.

Dessa åkommor upptar en stor del av barnortopediska vårdens resurser inom öppen och sluten vård. Behandlingsevidensen är begränsad. Kunskap om behandlingseffekter, resttillstånd, komplikationer och patientrapporterat resultat behöver således öka.

Utebliven eller försenad behandling medför betydande funktionsnedsättning och risk för sekundära komplikationer, till exempel tidig artrosutveckling. Även med behandling är resttillstånd inte helt ovanligt, dessutom finns risk för behandlingskomplikationer.

Registrets syfte är att;

  • Minska tid till diagnos/ behandlingsstart
  • Utvärdera screeningprocess för höftinstabiltet hos barn födda i Sverige
  • Utvärdera pågående och nya behandlingsmetoder
  • Förhindra komplikationer
  • Reducera behovet av behandling/operationer under barnaår och vuxenlivet
  • Utgöra grund för forskning
  • Utveckla evidensbaserad vård
  • Förbättra den hälsorelaterade livskvaliteten på kort och lång sikt

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Regionstyrelsen Västra Götalandsregionen

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Rörelseorganen

Certifieringsnivå: 3

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!