Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Peniscancer

Nationellt register för peniscancer

Peniscancer är en ovanlig tumörform. Med undantag av primär uretracancer är det den minst vanliga av maligna tumörer inom urinvägarna. Under åren 2014 till 2018 har mellan 141 och 229 män årligen diagnostiserats med peniscancer (oavsett stadium).

Incidensen enligt cancerregistret är cirka 1,6 till 2,3 per 100 000 män och den tenderar att öka de senaste åren. Incidensen i kvalitetsregistret där även Tis registreras är 3.0 per 100 000 män. Peniscancer är vanligast i högre åldrar med flest fall i ålder mellan 60 och 80 år, men även yngre män drabbas.

Syftet med ett nationellt register för peniscancer är att samla erfarenhet om denna ovanliga tumörform och vara underlag för en årlig nationell sammanställning, kvalitetssäkringsarbete och fortsatta studier.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Regionstyrelsen i Uppsala

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Cancer

Certifieringsnivå: 3

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!